Hyundai  - Rwanda
Hyundai Cars, Kigali City
13,500,000 RWF
Hyundai - Rwanda
Hyundai Cars, Kigali City
9,000,000 RWF
Hyindai - Rwanda
Hyindai Cars, Kigali City
9,500,000 RWF
Hyundai H1 - Rwanda
Hyundai H1 Cars, Nyarutarama
10,993,420 RWF